TZV Gredelj

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zaštita okoliša

Tvornica željezničkih vozila Gredelj d.o.o. sagledala je vlastite aspekte okoliša, postavila je ciljeve i programe za usklađivanje sa zakonskim zahtjevima i zahtjevima međunarodne norme ISO 14001 i uspostavila sustav upravljanja okolišem u srpnju 2005. godine. Svoju dosljednost u brizi za ljude i okoliš tvrtka kontinuirano potvrđuje, a valjanost važećeg certifikata sukladno zahtjevu norme HRN EN ISO 9001:2015 od tvrtke SGS ističe 01. srpnja 2023.

ASPEKTI OKOLIŠA

Svjesni odgovornosti i brige za očuvanje okoliša na koji utječemo svojom djelatnošću, u postojeći sustav upravljanja okolišem ugradili smo osnovne obveze čiji sastavni dio čine postupanje s otpadom, kontrola otpadnih i podzemnih voda, mjerenje emisija u zrak iz nepokretnih izvora. Vodi se evidencija o otpadu, emisijama u okolišu – zrak, voda, sukladno postojećim propisima, ali i standardima Europske unije.

OTPAD

Kod remonta i proizvodnje nastaju različite vrste otpada, s ciljem smanjivanja njegova nastanka usmjerenost je na daljnjem razvoju sustava gospodarenja otpadom. Otpad koji nastaje u tvornici odlaže se na lokaciji u privremenom skladištu otpada. Otpad se zbrinjava preko ovlaštenog sakupljača.

VODA

Unutar tvornice ispuštaju se tehnološke, oborinske i sanitarne vode. Tehnološke vode se prije ispuštanja pročišćavaju ovisno o vrsti i stupnju onečišćenja. Kvaliteta otpadne vode koja se ispušta u sustav javne odvodnje analizira se putem vanjskog ovlaštenog laboratorija na sve pokazatelje propisane Vodopravnom dozvolom.

ZRAK

Mjerenja emisija u zrak iz nepokretnih izvora provode se redovito, putem ovlaštenih tvrtki.