TZV Gredelj

Zaštita okoliša

Tvornica željezničkih vozila Gredelj d.o.o. sagledala je vlastite aspekte okoliša, postavila je ciljeve i programe za usklađivanje sa zakonskim zahtjevima i zahtjevima međunarodne norme ISO 14001 i uspostavila sustav upravljanja okolišem u srpnju 2005. godine. Svoju dosljednost u brizi za ljude i okoliš tvrtka kontinuirano potvrđuje, a valjanost važećeg certifikata sukladno zahtjevu norme HRN EN ISO 9001:2015 od tvrtke SGS ističe 01. srpnja 2023.

ASPEKTI OKOLIŠA

Svjesni odgovornosti i brige za očuvanje okoliša na koji utječemo svojom djelatnošću, u postojeći sustav upravljanja okolišem ugradili smo osnovne obveze čiji sastavni dio čine postupanje s otpadom, kontrola otpadnih i podzemnih voda, mjerenje emisija u zrak iz nepokretnih izvora. Vodi se evidencija o otpadu, emisijama u okolišu – zrak, voda, sukladno postojećim propisima, ali i standardima Europske unije.

OTPAD

Kod remonta i proizvodnje nastaju različite vrste otpada, s ciljem smanjivanja njegova nastanka usmjerenost je na daljnjem razvoju sustava gospodarenja otpadom. Otpad koji nastaje u tvornici odlaže se na lokaciji u privremenom skladištu otpada. Otpad se zbrinjava preko ovlaštenog sakupljača.

VODA

Unutar tvornice ispuštaju se tehnološke, oborinske i sanitarne vode. Tehnološke vode se prije ispuštanja pročišćavaju ovisno o vrsti i stupnju onečišćenja. Kvaliteta otpadne vode koja se ispušta u sustav javne odvodnje analizira se putem vanjskog ovlaštenog laboratorija na sve pokazatelje propisane Vodopravnom dozvolom.

ZRAK

Mjerenja emisija u zrak iz nepokretnih izvora provode se redovito, putem ovlaštenih tvrtki.