TZV Gredelj

Osnovni podaci

Naziv


Sjedište

Upisana u

Temeljni kapital

Uprava


OIB

MBS

Banka


IBAN

SWIFT
Tvornica željezničkih vozila Gredelj društvo s ograničenom odgovornošću TŽV Gredelj d.o.o.

Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb

Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

257.355.900,00 kuna

Ivan Petriček, predsjednik Uprave
Ladislav Bonda, član Uprave

65952859647

080090216

Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10,
10000 Zagreb

HR2523600001102301518

ZABAHR2X

Naziv:

Tvornica željezničkih vozila Gredelj društvo s ograničenom odgovornošću TŽV Gredelj d.o.o.

Sjedište:

Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb

Upisana u:

Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

Temeljni kapital

257.355.900,00 kuna 

Uprava:

Ivan Petriček, predsjednik Uprave
Ladislav Bonda, član Uprave

OIB:

65952859647

MBS:

080090216

Banka:

Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10,
10000 Zagreb

IBAN:

HR2523600001102301518

SWIFT:

ZABAHR2X