TZV Gredelj

Dizel-električna lokomotiva
serije 2 062 (G26 CW)

Jedan od većih projekata u TŽV Gredelju d.o.o. po prvi put rađen za stranu tvrtku je projekt modernizacije i rekonstrukcije dvadeset dizel-električnih lokomotiva serije HŽ-2 062 «Projekt Turner».

Ovaj projekt proveden je u suradnji tvrtki Turner Rail Service, TŽV Gredelj d.o.o. i Electro Motive Division EMD, a financiran je od EBRD-a (Europska banka za obnovu i razvoj). EBRD je ovaj projekt ocijenila kao jedan od najuspješnijih u tranzicijskim zemljama.
Tijekom rekonstrukcije izvodi se niz modernizacijskih zahvata koje je moguće promatrati preko četiri strateška područja, i to područja:
– sigurnosti rada lokomotive, njezina upravljanja i povećanja pouzdanosti i raspoloživosti
– područja uštede goriva i smanjenje troškova održavanja lokomotiva
– zaštite okoliša i
– područja poboljšanja uvjeta rada strojnog osoblja