TZV Gredelj

Teretni 4-osovinski plato
vagon Rgns-z (K)

Vagon je namijenjen prvenstveno za prijevoz kontejnera, limenih ploča, polegnutih tereta, snopova cijevi, drvene građe, šipki, industrijski teških tereta (različiti industrijski strojevi, metalne konstrukcije, poljoprivredni strojevi i sl.).
Tereti mogu biti na paletama ili bez njih.
Vagon je tipa 1 prema UIC 571-2, stavka 4.1.1.