TZV Gredelj

Vlak za balastiranje

Vlak za balastiranje namijenjen je za nanašanje ispitnih opterećenja na dionicu željezničke pruge koja se ispituje. Sposoban je opteretiti prugu s 230 kN po osovini s međusobnim razmakom točaka opterećenja od 1500 mm. Vlak sačinjavaju šest segmenata sa četiri osovine, opterećenih na bruto masu od 92 t.
U svaki segment vlaka ugrađena su četiri osovinska sloga promjera kotača 920/840 mm (novi/istrošeni), tijesno navučeni na osovinu s promjerom rukavca 130 mm. Na svakom kraju
osovina je uležištena u dvostruke valjčaste ležajeve.
Segmenti su međusobno spojeni vučnim motkama koje su za glavni okvir segmenta povezane posredstvom elastomerskih uložaka.
Na čelima krajnjih segmenata vlaka ugrađena je demontažna čelna greda koja nosi standardne vagonske odbojnike sa elastomerskim ulošcima hoda 110 mm i krajnje sile sabijanja 1 MN te vučnu kuku s vijčanim kvačilom.
Na ovu su gredu montirane i čelne slavine glavnog voda kočnice.
Svaki segment vlaka opremljen je s jednim kočnim cilindrom od 16”, pomoćnim spremnikom od 100 l, teretnim rasporednikom i pripadnim radnim komorama.
Ugrađena kočnica osigurava silu kočenja za maksimalno opterećeni vlak koja odgovara režimu «G» prema UIC-544-1.
Kočnica se može podesiti na dvije sile kočenja, s balastom u rasponu 40000 kg – 58000 kg, koristi se položaj «prazno» (kočna masa 32 t), a za raspon mase segmenta sa balastom od 58000 kg – 92000 kg koristi se položaj «tovareno (kočna masa 54 t).