TZV Gredelj

Vagon za spavanje WL

Vagon za spavanje oznake WL izgrađen je rekonstrukcijom i modernizacijom vagona tipa Y iz 1980. godine. Na prvih pet vagona ugrađuje se okretno postolje MD 52, a na preostalih pet okretno postolje MD 522. Najveća dopuštena brzina vagona je 160km/h, a vagon će voziti u domaćem i inozemnom prometu. Uz ulazište i recepciju, vagon ima jedanaest odjeljaka s tri ležaja u svakom, dva vakuum WC-a i hodnik.
VAGON ZADOVOLJAVA VAŽEĆE PROPISE:

• UIC-a (Međunarodna željeznička Unija) koji se odnose na WL vagone
• RIC-a (Pravilnik 92 o uzajamnom upotrebi putničkih vagona u međunarodnom prometu)
• IEC-a (Međunarodna elektrotehnička komisija) koji se odnose na WL vagone i
• Propise o sigurnosti i zaštiti na radu RH.
Vagon s električnom energijom napaja se preko statičkog pretvarača snage 75kW. Na vagon su ugrađena dvoja ulazna jednokrilna izbačeno-posmična vrata i čeona posmična vrata. Vagon je u potpunosti klimatiziran. U prvih pet vagona ugrađuje se zračna kočnica s protukliznom zaštitom, a u preostalih pet vagona elektrozračna kočnica (EP), kočnica za slučaj opasnosti s odgodom djelovanja i protukliznom zaštitom te magnetnom tračničkom kočnicom. U vagon je ugrađen središnji elektrorazvodni ormar s dijagnostičkim sustavom i
sustavom razglasa. Recepcija vagona opremljena je s aparatom za kavu, mikrovalnom pećnicom i hladnjakom. Vagon se namiruje vodom iz tri spremnika kapaciteta 400 litara. Odjeljci za spavanje i recepcija opremljeni su pitkom vodom (voda se pročišćava UV i mehaničkim filtrima). Na kraju vagona ugrađena su dva vakuum WC-a sa spremnikom fekalija. Svaki odjeljak je interfonskim sustavom povezan s recepcijom. U vagon je ugrađen vatrodojavni sustav kako bi sigurnost putnika bila maksimalna.