TZV Gredelj

Putnički vagon 2.
razreda Bee

Putnički vagon oznake Bee sagrađen je rekonstrukcijom i modernizacijom vagona B i AB proizvedenih 1980. i 1985. godine.
Glavna rekonstrukcija odnosi se na dogradnju uređaja za poboljšanje udobnosti putnika kao što su klima-uređaj, vrata s automatskim upravljanjem, vakuum WC i dr. Najveća dopuštena brzina vagona je 160km/h, a može prometovati u međunarodnom prometu sukladno Pravilniku RIC 92.
VAGON ZADOVOLJAVA VAŽEĆE PROPISE

• UIC-a (Međunarodn željeznička Unija) koji se odnosi na BI vagon
• RIC-a (Pravilnik 92 o uzajamnoj upotrebi, putničkih vagona u međunarodnom prometu)
• IEC-a (Međunarodna elektrotehnička komisija) koji se odnose na Bee vagone
• Propise o sigurnosti i zaštiti na radu RH i
• Propise HŽ-a i Hrvatskih željeznica.
Vagon se sastoji od deset jednakih odjeljaka sa šest sjedala i dva ulazišta u kojima se nalazi po jedan vakuum WC. U stražnjem ulazištu, uz WC, nalazi se polica za prtljagu i ormar za pričuvne dijelove u kojem je smješten mehanizam ručne kočnice, a u prednjem elektrorazvodni ormar.