TZV Gredelj

Putnički kušet vagon
2. razreda - Bcee

Putnički vagon oznake Bcee proizveden je rekonstrukcijom i modernizacijom vagona tipa Y, građenih 1984. godine. Glavne značajke rekonstrukcije i modernizacije vagona odnose se na opremu i uređaje za poboljšanje udobnosti putnika. Svi vagoni opremljeni su automatskim klima-uređajima, vratima s automatskim upravljanjem, vakuum WC-ima i modernim interijerom s udobnim ležajevima. Podsustavi vagona vezani su na centralno računalo elektrorazvodnog ormara u čijem sastavu je i centralni dijagnostički sustav vagona.
Najveća dopuštena brzina vagona je 160km/h, a može prometovati u domaćem i inozemnom prometu. Sa sigurnosnog aspekta na vagone je ugrađena najmodernija zračna kočnica s kočnicom koja u slučaju opasnosti ima mogućnost odgode djelovanja i Mg kočnica. Vagoni su zaštićeni antigrafitnim lakom.
VAGONI ZADOVOLJAVAJU VAŽEĆE PROPISE:

• UIC-a (Međunarodna željeznička Unija)
• RIC-a (Pravilnik 92 o uzajamnoj upotrebi, putničkih vagona u međunarodnom prometu)
• IEC-a (Međunarodna elektrotehnička komisija)
• EN Norme i
• Propise Hrvatskih željeznica.
Tlocrtna površina vagona podijeljena je na devet odjeljaka sa šest ležaja, jedan službeni odjeljak za vlakopratnu osobu, hodnik sa strane, dva predulaza u kojemu su s jedne strane vakuum WC i umivaonica, a s druge strane vakuum WC i elektroormar. Vagon se električnom energijom napaja preko četverosistemskog statičkog pretvarača snage 60 kw, a opremljen je sustavom razglasa, video nadzora i vatrodojave. Svi odjeljci posjeduju lampice za čitanje i utičnice za PC.