TZV Gredelj

Putnički vagon 1.
razreda At

Na vagon su s obje bočne strane, ispod glavnog uzdužnog nosača ugrađene tzv. “suknjice”, koje se sastoje od čvrsto ugrađenih limova i poklopaca, a imaju namjenu vagonu dati suvremeniji, aerodinamičniji vanjski izgled i ujedno zaštititi opremu ispod poda vagona. Vagon zadovoljava važeće propise UIC, RIC, IEC i propis o sigurnosti na radu RH.

Radi veće udobnosti putnika vagon je klimatiziran, posjeduje utičnice za napajanje prijenosnih računala i mobilnih telefona, vrata s automatskim
upravljanjima, vakuum WC-e, ergonomska sjedala na izvlačenje i preklopne stoliće za mogućnost rada na prijenosnom računalu. Ulazišta su od putničkog prostora odijeljena posmičnim staklenim vratima. Vagon posjeduje četvora bočna izbačeno posmična vrata i dvoja dvostruko klizna čeona vrata. Uz jedan ulaz nalazi se WC, elektrorazvodni ormar (s upravljačkim jedinicama uređaja vagona i centralnim dijagnostičkim sustavom sa zaslonom) i mehanizam ručne kočnice, a uz drugi prostor za krupnu prtljagu i ormar za pričuvne dijelove.
Napajanje potrošača na vagonu električnom energijom i punjenje akumulatorskih baterija vrši se statičkim pretvaračem snage 50 kW. Novi vagon izrađen je u tri osnovna dijela, dva ulaza s hodnikom i sanitarijama i glavni dio putnički prostor koji je otvorenog salonskog tipa. Na novom vagonskom sanduku izrađeno je 18 otvora za prozore (četiri otklopna i četrnaest
fiksnih prozora s roletama izrađenih od zatamnjenog stakla). Glavna rekonstrukcija sastoji se u pretvorbi putničkog prostora s deset odjeljaka sa šest sjedala u jedan veliki putnički prostor s 54 sjedala. Putnički vagon At proizveden je rekonstrukcijom A, B i AB vagona izrađenih 1976./77. godine tipa Y UIC 567 1 (duljine 24.5m) sposobnog za vožnju brzine do 160km/h, zadržava se postojeće okretno postolje Wegman 26 uz VP i modernizaciju. Vagon je opremljen elektrozračnom kočnicom za opasnost s odgodom djelovanja.