TZV Gredelj

Putnički vagon 1. i 2.
razreda ABee

Putnički vagon oznake ABee proizveden je rekonstrukcijom i modernizacijom vagona tipa Y, građenih 1984. godine. Glavne značajke rekonstrukcije vagona odnose se na opremu i uređaje za poboljšanje komfora putnika kao što su automatski klima-uređaj, vrata s automatskim upravljanjem, vakuum WC te moderni interijer s udobnim sjedalima.
Podsustavi vagona vezani su na centralno računalo elektrorazvodnog ormara u čijem sastavu je i centralni dijagnostički sustav vagona.
Najveća dopuštena brzina vagona je 160km/h, a može prometovati u domaćem i međunarodnom prometu sukladno pravilniku RIC 92. Sa sigurnosnog aspekta na vagone je ugrađena najmodernija zračna kočnica s kočnicom u slučaju opasnosti s mogućnošću odgode djelovanja i Mg kočnica. Svi vagoni zaštićeni su antigrafitnim lakom.
Vagon zadovoljava važeće propise:

• UIC-a (Međunarodna željeznička Unija)
• RIC-a (Pravilnik 92 o uzajamnoj upotrebi, putničkih vagona u međunarodnom prometu)
• IEC-a (Međunarodna elektrotehnička komisija)
• Propise o sigurnosti i zaštiti na radu RH i
• Propise Hrvatskih željeznica.
Tlocrtna površina vagona podijeljena je na devet odjeljaka sa šest sjedala u svakom odjeljku, od kojih su četiri prvog, a pet odjeljaka drugog razreda. Također, svaki sadrži hodnik sa strane i dva ulaza s dva vakuum WC-a. Vagon se električnom energijom napaja preko četverosistemskog statičkog pretvarača snage 50 kW, a opremljen je i sustavom razglasa. Svi odjeljci posjeduju lampice za čitanje i utičnice za PC.