TZV Gredelj

Dizel-električna lokomotiva serije GT26, G26 i G16

Zajedničkom dugogodišnjom suradnjom TŽV Gredelj i National Equipment Company (NRE), iz SAD-a, proizveden, rekonstruiran i/ili moderniziran je veći broj dizel-električnih lokomotiva, tip GT26, G26 i G16. Lokomotive su prilagođene specifičnim zahtjevima tržišta na koja se isporučuju.