TZV Gredelj

Električna lokomotiva
serije E 660

Električna lokomotiva serije E 660 šestosovinska je lokomotiva s pojedinačnim pogonom osovina (B’o B’o B’o). Sastavljena je od dvodijelnog, zglobom povezanog sanduka. Lokomotiva je izgrađena za napajanje istosmjernim naponom 3 kV, a projektirana je za vuču putničkih i teških teretnih vlakova na strmim i teškim prugama.

Glavni elektromotorni pogon lokomotive čini šest kolektorskih istosmjernih motora sa serijskom uzbudom
napajanih iz kontaktnog voda. Lokomotiva je dobivena rekonstrukcijom i modernizacijom lokomotive serije HŽ 1 061 koja je otkupljena od Hrvatskih željeznica za talijanskog naručitelja tvrtku FNM (Ferrovie Nord Milano S.p.A.).
Zbog zadovoljenja zahtjeva norme UIC-651, na lokomotivi su ugrađene nove upravljačnice radi poboljšanja ergonomskih uvjeta, preglednosti pruge i udobnosti rada strojnog osoblja. U upravljačnice su ugrađeni novi upravljački stolovi s novim upravljačkim kontrolorima, novi instrumenti, nova upravljačka i signalizacijska oprema, klimatizacijski uređaji, grijalice, nova grijana čelna stakla, nova čelna svjetla, te novi bočni prozori i vrata s poboljšanom brtvljenošću. Upravljanje lokomotivom je mikroprocesorsko. Zbog sigurnosnih zahtjeva kupca, na lokomotivu su ugrađena dva PLC sustava s pripadajućom opremom (hardverska redundancija). Također je ugrađen novi elektronički sustav mjerenja i zaštita na lokomotivi.
Ugrađeni su i novi vijčani kompresori, a sva zračna oprema lokomotive smještena je u zračni stalak, a zračna instalacija izrađena je od inox materijala. Lokomotiva je opremljena novim sklopnicama za konfiguraciju vučnog strujnog kruga i isključivanje otpornika. Umjesto lijevanih otpornika vuče i kočenja ugrađeni su limeni otpornici te jači elektromotori za pogon ventilatora za hlađenje otpornika. Pored toga, na lokomotivu su ugrađeni sigurnosni uređaji (auto-stop, budnik i brzinomjeri) koji se koriste na prugama u Italiji.
Sustav statičkih uzbuda za regulaciju napajanja pomoćnog pogona je poboljšan.
Vučni motori su potpuno obnovljeni u F klasi izolacije. Dio inovacija na lokomotivi je proizašao iz zahtjeva kupca, a dio iz iskustva i rada tima stručnjaka na projektu modernizacije postojeće lokomotive HŽ 1061.