TZV Gredelj

Dizel-električna lokomotiva serije D.343.2016

Dizel-električna lokomotiva D.343.2016 Talijanskih državnih željeznica (FS) proizvedena je 1968. godine u tvrtki Breda Italia.

Nakon više od 30 godina uporabe lokomotivu je bilo potrebno rekonstruirati i modernizirati uz produljenje vijeka trajanja za sljedećih trideset godina.

Lokomotiva je preuređena u praktički novu lokomotivu koja je snažnija i jača od izvorne, mikroprocesorski je
upravljana, a konstrukcija i oprema novih upravljačnica usklađeni su sa zahtjevima UIC-a.

Cjelovita rekonstrukcija obuhvatila je sve sustave na lokomotivi:

– ugrađen je novi dizelski motor Caterpillar 3512 i alternator Traktionssysteme
– projektiran je i ugrađen dvokružni rashladni sustav dizelskog motora, sustav za napajanje gorivom i ispušni sustav
– upravljanje i nadzor nad lokomotivom ostvaruje se preko mikroprocesora Woodward
– projektiran je i ugrađen hidrostatički sustav za pogon svih pomoćnih uređaja: kompresora, ventilatora za hlađenje vučnih elektromotora, ventilatora za provjetravanje strojarnice i glavnog ventilatora za hlađenje dizelskog motora
– izrađeni su novi upravljački ormari visokog i niskog napona te upravljački stolovi s novom opremom
– ugrađena je nova visokonaponska i niskonaponska (24V DC) električna instalacija
– projektirane su i ugrađene nove upravljačnice u skladu s UIC-651 koje osiguravaju bolje radne uvjete strojnom osoblju
– u upravljačnice su ugrađeni klimatizacijski uređaji i grijalice, sigurnosna čelna stakla debljine 20mm i električni brisači 
– sve pregradne stijene između upravljačnica i središnjeg dijela lokomotive otporne su na požar, a ugrađen je i automatski sustav za gašenje požara
– sva prolazna vrata imaju ugrađene ‘antipanik’ brave koje omogućavaju hitno izmicanje u slučaju opasnosti
– ugrađena je zvučna izolacija koja smanjuje razinu buke u upravljačnicama ispod 80 db
– ugrađen je uređaj za podmazivanje vijenca ovoja kotača
– na glavnom okviru lokomotive modificiran je oslonac sekundarnog ogibljenja, izrađeni su dodatni spremnici goriva ugrađeni potrebni utezi za povećanje mase lokomotive te ugrađeni novi odbojnici i vlačni uređaji s elastomerima
– moderniziran je zračni sustav, ugrađeni su novi vijčani kompresori i sušač zraka i
– vučni elektromotori premotani su u H klasu izolacije, a okretna postolja popravljena su i modificirana u radionici Talijanskih željeznica.