TZV Gredelj

Dizel-hidraulična lokomotiva
serije 732

PRIJE REKONSTRUKCIJE

Dizel-hidraulična lokomotiva je troosovinska lokomotiva za manevarsku službu s ugrađenim dvotaktnim dizelskim motorom tipa JW 600. Prijenos snage dizelskog motora na pogonsku osovinu je ostvaren preko hidrauličnog prijenosnika VOITH L26 i mehaničkog prijenosnika VOITH NG 600/2. Primarni pogon izveden je elastičnom spojkom i primarnim kardanom.

Pogon rashladnog ventilatora ostvaruje se putem kardanskog vratila, a broj okretaja ovisan je direktno o broju okretaja dizelskog motora.

Upravljanje lokomotivom ostvaruje se putem zračne opreme, a prebacivanje smjera vožnje obavezno je samo kod zaustavljene lokomotive. Električna instalacija lokomotiva je 72 V.
POSLIJE REKONSTRUKCIJE

Dizel-hidraulična troosovinska lokomotiva za manevarsku službu s ugrađenim četverotaktnim dizelskim motorom Caterpillar 3412E. Primarni pogon izveden je visokoelastičnom vezom spojka-kardansko vratilo. Pogon ventilatora ostvaren je hidrostatskim putem te se ventilator vrti brojem okretaja koji je ovisan o temperaturi rashladnog sredstva, neovisno o broju okretaja dizelskog motora. Hidraulični prijenosnik, međuprijenosnik i osovinski prijenosnici ostali su nepromijenjeni.

Upravljanje lokomotivom izvedeno je elektro-pneumatski, zakretanjem voznog ventila povećava se tlak zraka na njegovom izlazu koji se onda preko davača tlaka i pulsno-širinskog modulatora šalje u dizelski motor. Upravljačnica lokomotive je djelomično modernizirana radi ugradnje kontrolnih instrumenata vezanih za kontrolu i nadzor rada dizelskog motora (CAT panel). Električna instalacija lokomotive promijenjena je na 24 V.