TZV Gredelj

Dizel-električna lokomotiva
serije 2041-100

Dizel-električna lokomotiva serije 2041-100 je nastala modernizacijom lokomotive 2041-000 stare oko 40 godina. Od izvorne lokomotive je sačuvan temeljni okvir i okretna postolja dok su svi ostali dijelovi i sustavi potpuno novi ili značajno modificirani.

Na lokomotivu je ugrađen novi dizelski motor CAT3805B s certifikacijom prema UIC623 normi. Potpuno novi sustav elektroničkog upravljanja temelji se na računalu GLC800, a u sebi ujedinjava sve funkcije upravljanja glavnim i pomoćnim
pogonom, upravljanje dizelskim motorom i sve zaštite svakog od lokomotivskih sustava.

Sučelje između strojnog osoblja i lokomotive (MMI) značajno je pojednostavljeno, dok istovremeno strojno i servisno osoblje može putem PC panela jednostavno pristupiti svim statističkim i dijagnostičkim alatima u sustavu u realnom vremenu. Komunikacija GLC800 prema strojnom osoblju je u obliku tekstualnih poruka ili znakovima prema UIC640. Sustav upravljanja je izveden na naponskoj razini 24VDC i napaja se iz lokomotivskih NiCd baterija.
Sustav pomoćnih pogona (ventilatori, kompresor, hlađenje dizelskog motora…) se napaja iz VVVF (varijabilni napon i frekvencija) upravljivih statističkih pretvarača ukupne instalirane snage 80kVA. Ovakav sustav pomoćnih pogona omogućava vrlo preciznu regulaciju rada svakog pojedinačnog segmenta pomoćnih pogona u skladu s trenutnim potrebama u tom sustavu te time osigurava uštedu energije i najpovoljnije radne uvjete za svaki lokomotivski sustav. Dodatno je lokomotiva opremljena sustavom SAPAZ (sustav automatskog pokretanja i zaustavljanja dizelskog motora) koji u određenim situacijama automatski zaustavlja dizelski motor i aktivira predgrijač kako bi se dizelski motor održavao na idealnoj radnoj temperaturi i lokomotiva bila trenutno spremna za pokretanje i uključivanje u rad. Prema potrebi, ovaj sustav (SAPAZ) će povremeno i automatski pokretati dizelski motor radi punjenja baterija ili sustava kočnice. Primjena ovog sustava značajno umanjuje broj radnih sati praznog hoda te u skladu s tim i troškove goriva, maziva i održavanja.
Lokomotiva je opremljena LED unutrašnjom rasvjetom i automatiziranom vanjskom rasvjetom prema TSI i UIC preporukama.

Primarna namjena lokomotive je teška manevra i vuča lakših teretnih vlakova, a osovinski pritisak od 16,5 tona osigurava mogućnost primjene i na sporednim i industrijskim kolosijecima, a nova tehnička i tehnološka rješenja doprinose značajnom smanjenju troškova rada i troškova održavanja uz istovremeno povećanje pouzdanosti lokomotive.