TZV Gredelj

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dizel-električna lokomotiva
serije 2041-100

Dizel-električna lokomotiva serije 2041-100 je nastala modernizacijom lokomotive 2041-000 stare oko 40 godina. Od izvorne lokomotive je sačuvan temeljni okvir i okretna postolja dok su svi ostali dijelovi i sustavi potpuno novi ili značajno modificirani.

Na lokomotivu je ugrađen novi dizelski motor CAT3805B s certifikacijom prema UIC623 normi. Potpuno novi sustav elektroničkog upravljanja temelji se na računalu GLC800, a u sebi ujedinjava sve funkcije upravljanja glavnim i pomoćnim
pogonom, upravljanje dizelskim motorom i sve zaštite svakog od lokomotivskih sustava.

Sučelje između strojnog osoblja i lokomotive (MMI) značajno je pojednostavljeno, dok istovremeno strojno i servisno osoblje može putem PC panela jednostavno pristupiti svim statističkim i dijagnostičkim alatima u sustavu u realnom vremenu. Komunikacija GLC800 prema strojnom osoblju je u obliku tekstualnih poruka ili znakovima prema UIC640. Sustav upravljanja je izveden na naponskoj razini 24VDC i napaja se iz lokomotivskih NiCd baterija.
Sustav pomoćnih pogona (ventilatori, kompresor, hlađenje dizelskog motora…) se napaja iz VVVF (varijabilni napon i frekvencija) upravljivih statističkih pretvarača ukupne instalirane snage 80kVA. Ovakav sustav pomoćnih pogona omogućava vrlo preciznu regulaciju rada svakog pojedinačnog segmenta pomoćnih pogona u skladu s trenutnim potrebama u tom sustavu te time osigurava uštedu energije i najpovoljnije radne uvjete za svaki lokomotivski sustav. Dodatno je lokomotiva opremljena sustavom SAPAZ (sustav automatskog pokretanja i zaustavljanja dizelskog motora) koji u određenim situacijama automatski zaustavlja dizelski motor i aktivira predgrijač kako bi se dizelski motor održavao na idealnoj radnoj temperaturi i lokomotiva bila trenutno spremna za pokretanje i uključivanje u rad. Prema potrebi, ovaj sustav (SAPAZ) će povremeno i automatski pokretati dizelski motor radi punjenja baterija ili sustava kočnice. Primjena ovog sustava značajno umanjuje broj radnih sati praznog hoda te u skladu s tim i troškove goriva, maziva i održavanja.
Lokomotiva je opremljena LED unutrašnjom rasvjetom i automatiziranom vanjskom rasvjetom prema TSI i UIC preporukama.

Primarna namjena lokomotive je teška manevra i vuča lakših teretnih vlakova, a osovinski pritisak od 16,5 tona osigurava mogućnost primjene i na sporednim i industrijskim kolosijecima, a nova tehnička i tehnološka rješenja doprinose značajnom smanjenju troškova rada i troškova održavanja uz istovremeno povećanje pouzdanosti lokomotive.