TZV Gredelj

Električna lokomotiva
serije 1 141

Električna lokomotiva serije 1 141 četveroosovinska je lokomotiva s pojedinačnim pogonom osovina (B`o-B`o), univerzalne namjene. Električna oprema lokomotive izrađena je za napajanje izmjeničnim naponom 25 kV, 50 Hz.

TŽV Gredelj obavlja sve vrste popravaka (IP, SP, GP i GR) koji zahtijevaju reviziju električne, zračne i mehaničke opreme, regeneraciju svih sklopova te modifikacije po potrebi i prema željama vlasnika. Također izvodi popravke svih
oštećenja na lokomotivama izazvanih primjerice sudarima, požarima ili sličnim havarijama. Također ugrađuje novu visokonaponsku i niskonaponsku instalaciju, sigurnosnu opremu (RD i AS uređaji) raznih proizvođača, ispravljačke stalke novog tipa (s 4 diode), tiristorske pretvarače za napajanje trofaznog sustava (PTUJ 135 D) s pripadajućom opremom, nove upravljačke ormare S5 i motorne stalke S1-S4.
U upravljačnice ugrađuje opremu za poboljšanje uvjeta rada strojovođa (nova upravljačka, mjerna i signalna oprema, uređaji za grijanje i klimatizaciju, stolice itd.) Predviđena je i mogućnost ugradnje mikroprocesorskog upravljanja i tiristorizacije lokomotiva ove serije. Za rekonstrukcije i modifikacije na lokomotivama izrađuje se sva tehnička dokumentacija.