TZV Gredelj

Dizel-hidraulična lokomotiva
serije 2 132 340

Za vlastite potrebe obnovljena je i modernizirana lokomotive serije 2 132-340. Obnova i modernizacija lokomotiva iste serije rađena je i za Hrvatske željeznice.

Remotorizirana i modernizirana lokomotiva 2 132-340 je dizel-hidraulična lokomotiva nastala od industrijske lokomotive 732-004:
• ugradnjom novog dizel motora Caterpillar tip 3412E
• modifikacijom i modernizacijom upravljačkog sustava,
• ugradnjom novog električnog sustava i opreme,
• ugradnjom novog rashladnog hidrostatskog sustava,
• izvedbom novog sustava hlađenja i grijanja upravljačnice,
• ugradnjom i upravljanjem nove čeone rasvjete,
• ugradnjom autostop uređaja Altpro RAS 8385 I i registrirajućeg brzinomjera Deuta KWR6,
• ugradnjom radio-dispečerskog uređaja Funkwerk Mesa 26.
Snaga dizelskog motora je 478kW, a snaga vuče lokomotive (na vijencu kotača) je oko 390kW.

Unutarnji raspored opreme, upravljačnica i vanjski izgled lokomotive su zadržani u uglavnom izvornom obliku, dok je upravljačko sučelje modernizirano zbog ugradnje novog dizel motora.
Lokomotiva je usklađena sa propisima zaštite okoliša (smanjena emisija plinova, smanjena potrošnja goriva i smanjena razina buke), te pravilnikom o označavanju i signalizaciji lokomotiva.