TZV Gredelj

Elektromotorni vlak
serije 6 111

Elektromotorni trodijelni vlak serije HŽ 6 111, proizvodnje GANZ MAVAG 1977.-1980. godine sastavljen je od dvije upravljačke prikolice i srednjeg motornog vozila, a ima mogućnost spajanja do tri garniture u voznu kompoziciju. Nakon eksploatacije preko 20 godina i prijeđenih prosječnih 2.850.000 kilometara po elektromotornom vlaku, stanje glavnih komponenti vučnog strujnog kruga grijanja, strujnih krugova upravljanja i regulacije te stanje dijela interijera putničkih prostora i mehaničkog dijela sanduka vozila nalagali su modifikaciju i modernizaciju.
Tehnička dokumentacija te inovativni zahvati u rekonstrukciji i modernizaciji ekektromotornog vlaka rezultat su Gredeljevih i HŽ-ovih projektanata i dizajnera.
Vlak je namijenjen za taktni promet na prigradskim linijama. Ukupan broj putnika povećan je sa dosadašnjih 466 na 563 putnika.