8 LOKOMOTIVA ZA ARCELOR MITTAL ZENICA Ispis

09. lipnja 2008. – Posljednje dvije dizel električne lokomotive su isporučene kompaniji ARCELOR MITTAL Zenica tijekom prošloga tjedna. Time je uspješno realiziran ugovor o isporuci ukupno 8 lokomotiva potpisan u travnju prošle godine (6 dizel-hidrauličnih lokomotiva 732 i 2 dizel-električne lokomotive 642).

Od osobitog je značaja činjenica da je u te dvije lokomotive 642 ugrađen procesor i upravljački sustav koji je u potpunosti razvijen i proizveden u Gredelju, a danas je u Europi svega nekoliko kompanija koje se time mogu pohvaliti.


Remotorizirane i modernizirane lokomotive 642 nastale su od nekadašnje lokomotive JŽ 642 (HŽ 2 041) nizom modernizacijskih zahvata pa je tako ugrađen novi dizelski motor, upravljački i električni sustav, modificiran je glavni pogon i izveden novi rashladni sustav. Izvedba lokomotive je u potpunosti prilagođena važećim standardima i potrebama ugovornog partnera, a usklađena je i s propisima o zaštiti okoliša (smanjena razina buke, emisija plinova i potrošnja goriva). Zapravo bi se moglo reći da se radi o gotovo potpuno novim lokomotivama jer je od starih zadržan samo glavni okvir i postolje.