Početna Press centar OGLAS ZA PRODAJU NEKRETNINA USMENOM JAVNOM DRAŽBOM
OGLAS ZA PRODAJU NEKRETNINA USMENOM JAVNOM DRAŽBOM PDF Ispis E-mail

Predmet prodaje u stečajnom postupku su nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika Tvornica željezničkih vozila Gredelj d.o.o. u stečaju.

Nekretnine će se prodavati na usmenoj javnoj dražbi, isključivo kao cjeline i ne mogu se prodati ispod utvrđene vrijednosti.

1. Nekretnina stečajnog dužnika, koja je predmet prodaje, upisana u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Rabu, z.kč.br. 238/1 ZGR kuća površine 328 m², k.o. Rab-Mundanije, z.k.ul. 726, utvrđene vrijednosti u iznosu od 4.015.000,74 kn.

2. Nekretnine stečajnog dužnika, koja je predmet prodaje, upisana u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zadru, i to:

- z.kč.br. 1206/2 neplodno, pašnjak, šuma, površine 5439m²,  k.o.  Diklo, z.k.ul. 941

- z.kč.br. 1194/12 oranica površine 762 m² , k.o. Diklo, z.k.ul. 1056

- z.kč.br. 1194/11 oranica površine 748 m² , k.o. Diklo, z.k.ul. 1637

- z.kč.br. 1194/1 oranica površine 1557 m² , k.o. Diklo, z.k.ul. 1060, utvrđene vrijednosti u ukupnom iznosu od 20.628.384,21 kn.

 

Prodaja nekretnina vršit će se trećom usmenom javnom dražbom koja će se održati dana

23. siječnja 2014. u 10,40 sati

kod Trgovačkog suda u Zagrebu, Petrinjska 8, soba 90/II.

Uvjeti prodaje:

- nekretnine pod brojem 1. i 2. ovog oglasa prodaju se isključivo kao cjelina

- pravo na sudjelovanje na dražbi imaju samo one osobe koje su prethodno dale osiguranje i dokaz o osiguranju dostavile najkasnije na ročište za javnu dražbu,

- osiguranje u iznosu od 10 % od oglašene cijene za nekretninu, plaća se na žiro račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu, IBAN broj HR9223900011300000460 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d. d., Zagreb, pozivom na broj 05 979/12,

- kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od dana dosude nekretnine. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položenog osiguranja namiriti će se troškovi nove prodaje i drugi troškovi nastali uslijed odustanka kupca,

- dužnici stečajnog dužnika koji žele sudjelovati na dražbi dužni su prethodno u cijelosti podmiriti svoje dospjele obveze, jer se u protivnom uplata osiguranja smatra podmirenjem duga,

- osiguranje nisu dužni položiti razlučni vjerovnici,

- sve poreze vezane za kupnju nekretnina snosi kupac,

- pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s propisima,

- kamate se ne obračunavaju na jamčevinu,

- najpovoljnijem ponuđaču jamčevina se uračunava u cijenu a ostalim ponuđačima se vraća u roku od petnaest dana od dana zaključenja dražbe. Kupac nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od kupnje ili ne isplati cijenu u određenom roku,

- prodaja se odvija po načelu VIĐENO–KUPLJENO, čime su isključeni svi naknadni prigovori,

- Podatke o prodaji stečajne imovine možete naći i na: www.sudacka-mreza.hr/web-stecaj.aspx ili na www.hgk.hr.

 

Imovina koja je predmet prodaje može se  razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na tel. 01/6328-520.

 

Proizvodni program

Katalog

Profil tvrtke

YoutubeFacebookLinkedinFeed