ISPITNO I IZVJEŠTAJNO ROČIŠTE ODRŽANO DANA 12.12.2012. Ispis

Dana 12.12.2012. godine u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 15. održano je ispitno i izvještajno ročište u stečajnom postupku St 979/12 od 01. listopada 2012. nad dužnikom TVORNICA ŽELJEZNIČKIH VOZILA GREDELJ d. o. o. u stečaju, Zagreb, Vukomerečka cesta 89, OIB 65952859647.

 

Na ispitnom ročištu ispitane su prijavljene tražbine prema njihovim iznosima i isplatnom redu kako je to objavljeno rješenjem broj St-979/12 od 1. listopada 2012. Stečajni upravitelj se određeno izjasnio priznaje li ili osporava svaku prijavljenu tražbinu.

 

Ukupno je prijavljeno 1978 tražbina u I. i II. višem isplatnom redu u iznosu od 898.279.266,67 kn.

U I. višem isplatnom redu u koji spadaju sadašnji i bivši Gredeljevi radnici ukupno je prijavljeno 1475  tražbina u iznosu od 272.710.048,98 kn. Od toga stečajni upravitelj priznao je u cijelosti tražbine vjerovnika u iznosu od 265.739.327,62 kn, djelomično priznao u iznosu od 4.122.279,87 kn, a djelomično osporio u iznosu od 1.540.722,25 kn. U cijelosti su osporene tražbine u iznosu od 1.317.701,24 kn.

Nazočni vjerovnici izričito nisu osporili tražbine vjerovnika I. višeg isplatnog reda priznate od strane stečajnog upravitelja, te su iste proglašene utvrđenim.

U II. višem isplatnom redu u koji spadaju najvećim dijelom banke i dobavljači ukupno je prijavljeno 469 tražbina vjerovnika u ukupnom iznosu od 625.676.087,74 kn. Od toga stečajni upravitelj priznao je u cijelosti tražbine vjerovnika u iznosu od 143.788.852,70 kn, djelomično priznao u iznosu od 358.725.380,29 kn, a djelomično osporio u iznosu od 112.794.806,62 kn. U cijelosti su osporene tražbine u iznosu od 10.250.178,08 kn.

Sveukupno u I. i II. višem isplatnom redu stečajni upravitelj ukupno je priznao tražbina vjerovnika u iznosu od 772.375.858,48 kn, a osporio u iznosu od 125.903.408,19 kn.

Na izvještajnom ročištu prikazano je Izviješće stečajnog upravitelja o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase te su donijete Odluke o daljnjem tijeku stečajnog postupka.

Na ovom ročištu bilo je nazočno 1216 vjerovnika s ukupno utvrđenim tražbinama u iznosu od 618.379.162,67 kn.

Stečajni upravitelj je od početka vođenja postupka zasipan traženjima vjerovnika, osobito vjerovnika drugog višeg isplatnog reda, koji nisu imali osigurane svoje tražbine, da se oni ponovo pojave kao dobavljači u nastavku poslovanja stečajnog dužnika i na taj način osiguraju svoj daljnji opstanak i lakše prebrode gubitak ostvaren u dosadašnjem poslovanju. Isto tako tražili su da se pronađe način kako bi Gredelj nastavio s poslovanjem u uvjetima vođenja stečajnog postupka, držeći da postoje pretpostavke za poslovnu suradnju i njihov novi način plasiranja svojih proizvoda.

 

Isto tako interes za poslovnu suradnju, kupnju ili najam TŽV Gredelj iskazale su i slijedeće kompanije:

  1. Electro-Motive Diesel inc., SAD (EMD) iskazao je interes za kupnju Gredelja. Žele provesti postupak dubinskog snimanja kako bi se upoznali sa stanjem u društvu, kako bi dali ponudu. Zainteresirani su za bilo koju kombinaciju u mogućoj prodaji kao poslovne cjeline ili prodaji imovine. Trenutno s ovom kompanijom radimo na izradi 88 okvira okretnog postolja, a postoji interes za nastavak poslovne suradnje na izradi 300 kom neljevanih okvira i 150 lokomotiva za rudarstvo i remotorizacju lokomotiva.
  2. National Railway Equipment co., SAD (NREC) iskazuje već duže vrijeme interes za povezivanje s Gredeljem bilo kupnjom dijela poslovnog udjela, bilo kupnjom dijela imovine, prvenstveno poslovne cjeline „Proizvodnja lokomotiva“.  Dosadašnja naša poslovna suradnja rezultirala je isporukom 32 lokomotive u Aziju, Afriku i Južnu Ameriku, a trenutno je u tijeku projekt proizvodnje 20 lokomotiva, s mogućnošću ugovaranja dodatnih 15 lokomotiva.
  3. Blooming Heights L.L.C. , Doha – Qatar iskazuje interes u ime nekoliko investitora sa Srednjeg Istoka. Žele da im se pruži prilika za provođenje procjene vrijednosti (due diligence).
  4. China National Corporation for Overseas Economic Cooperation (Kineska nacionalna korporacija za inozemnu ekonomsku suradnju), Xicheng District, Beijing, China iskazali su interes za kupnju Gredelja kao cjelinu, aktivno su spremni sudjelovati u rješavanju stečajnog postupka, planirajući daljnji razvoj postojećih radnih programa, investirati u nove tehnologije i nova zapošljavanja, te potpora da se uključimo u modernizaciju željezničkih vozila u RH i regiji.
  5. HŽ Putnički prijevoz iskazao interes za najam dijela poslovno-proizvodnog prostora, te kupnju dijela opreme i strojeva za potrebe nove tvrtke koju kane osnovati tzv. „Tehnički servisi“. Radi se prvenstveno o strojevima i opremi specijaliziranih radionica iz naše poslovne cjeline Popravak vagona i vlakova.

 

Iz svih razgovora koje je stečajni upravitelj vodio sa vjerovnicima, proizlazi njihov zajednički stav i njihova procjena da održavanje djelatnosti stečajnog dužnika i nastavak poslovanja, imaju tržišnu i gospodarsku perspektivu. To isto su potvrdila tijela stečajnog postupka: stečajni upravitelj, stečajni sudac i odbor vjerovnika.

Ako se želi ostvariti stečajni plan, vjerovnici moraju biti spremni i na žrtvu, a ona mora biti manja od žrtve koju bi pretrpjeli u slučaju tzv. likvidacijskog modela.

Ako, pak, vjerovnici nisu spremni na odlučnost i spremnost raditi sa stečajnim dužnikom, alternativa je samo redovni zakonski model, a vjerovnici će biti namireni tek nakon unovčenja sveukupne imovine stečajnog dužnika.

Skupština vjerovnika je sukladno prijedlozima stečajnog upravitelja putem glasovanja donijela odluke u nastavku.

U prvom krugu glasovanja vjerovnici su s većinom glasova "ZA" prihvatili Izvješće stečajnog upravitelja, zatim da se nastavi poslovanje stečajnog dužnika, zatim da će se imovinu koja nije nužna za obavljanje poslovne djelatnosti unovčiti u stečajnom postupku u skladu s odredbama Stečajnog zakona, zatim da će se pokrenuti postupci za legalizaciju objekata stečajnog dužnika i da će se nastaviti započeti sudski postupci u korist stečajnog dužnika, radi naplate tražbina stečajnog dužnika.

U drugom krugu glasovanja su vjerovnici s većinom glasova "ZA" prihvatili da Osnovani Odbor vjerovnika ostaje u nepromijenjenom sastavu.

Te su vjerovnici u trećem krugu glasovanja s većinom glasova "ZA" prihvatili da stečajni upravitelj u primjerenom roku, u suradnji sa Odborom vjrerovnika izradi nacrt stečajnog plana.

„Sretan sam što je Skuština vjerovnika prihvatila prijedlog stečajnog plana te me posebno veseli činjenica da su gotovo svi vjerovnici za nastavak poslovanja u uvjetima stečajnog postupka. Radnici kao stečajni vjerovnici na taj način imaju priliku dalje raditi i zaraditi, te u prihvatljivom roku namiriti sve svoje tražbine, a dobavljači iz budućeg poslovanja namiriti barem djelomično svoje tražbine, ali i da sačuvaju svoje vlastito poslovanje, jer im je Gredelj važan kupac i poslovni partner. Ciljevi tvrtke su pozitivno poslovanje u stečaju radi održavanja djelatnosti i time ostvariti dobru podlogu za uređivanje pravnog položaja i odnosa prema vjerovnicima. Uvjeren sam da je ovo novi početak za jedan zdrav i perspektivan Gredelj, te da svi zajedno imamo šansu da radimo i da se dokažemo“, izjavio je Stečajni upravitelj TŽV Gredelj, Pero Hrkać.