Početna Proizvodni program Vagoni
Vagoni
Putnički vagon 1. razreda At

Na vagon su s obje bočne strane, ispod glavnog uzdužnog nosača ugrađene tzv. "suknjice", koje se sastoje od čvrsto ugrađenih limova i poklopaca, a imaju namjenu vagonu dati suvremeniji, aerodinamičniji vanjski izgled i ujedno zaštititi opremu ispod poda vagona. Vagon zadovoljava važeće propise UIC, RIC, IEC i propis o sigurnosti na radu RH.

Attachments:
Download this file (At_vagon_A4.pdf)At vagon[Putnički vagon 1. razreda At ]
Opširnije...
 
Putnički vagon 1. i 2. razreda ABee

Putnički vagon oznake ABee proizveden je rekonstrukcijom i modernizacijom vagona tipa Y, građenih 1984. godine. Glavne značajke rekonstrukcije vagona odnose se na opremu i uređaje za poboljšanje komfora putnika kao što su automatski klima-uređaj, vrata s automatskim upravljanjem, vakuum WC te moderni interijer s udobnim sjedalima.

Attachments:
Access this URL (../component/attachments/download/37/AB vagon_A4.pdf)ABee vagon[ABee vagon]
Opširnije...
 
Putnički vagon 2. razreda Bee

Putnički vagon oznake Bee sagrađen je rekonstrukcijom i modernizacijom vagona B i AB proizvedenih 1980. i 1985. godine.

Attachments:
Access this URL (../component/attachments/download/41)Bee vagon[Putnički vagon 2. razreda]
Opširnije...
 
Putnički kušet vagon 2. razreda - Bcee

Putnički vagon oznake Bcee proizveden je rekonstrukcijom i modernizacijom vagona tipa Y, građenih 1984. godine. Glavne značajke rekonstrukcije i modernizacije vagona odnose se na opremu i uređaje za poboljšanje udobnosti putnika.

Attachments:
Access this URL (../component/attachments/download/42)BCee[Putnički kušet vagon 2. razreda]
Opširnije...
 
Vagon za spavanje WL

Vagon za spavanje oznake WL izgrađen je rekonstrukcijom i modernizacijom vagona tipa Y iz 1980. godine. Na prvih pet vagona ugrađuje se okretno postolje MD 52, a na preostalih pet okretno postolje MD 522. Najveća dopuštena brzina vagona je 160km/h, a vagon će voziti u domaćem i inozemnom prometu. Uz ulazište i recepciju, vagon ima jedanaest odjeljaka s tri ležaja u svakom, dva vakuum WC-a i hodnik.

Attachments:
Access this URL (../component/attachments/download/44)Wl vagon[Vagon za spavanje]
Opširnije...
 
Vagon restoran - WR

Vagon restoran oznake WR izgrađen je rekonstrukcijom vagona tipa Y, 90-tih godina prošlog stoljeća.

U sklopu modernizacije putničkih vagona za potrebe HŽ-a pristupa se modernizaciji tehničke opremljenosti i vanjskog izgleda s ciljem uklapanja vagona u postojeće IC vlakove.

Attachments:
Access this URL (../component/attachments/download/45)WR vagon[Vagon restoran]
Opširnije...
 
Vagon za prijevoz automobila

Vagon je namijenjen za prijevoz putničkih automobila u putničkim vlakovima za brzine do 160 km/h. Vagon je izrađen sukladno propisima UIC 567-4 te ostalim UIC propisima za određene sklopove. Izveden je kao dvoetažni zatvoreni vagon.

Attachments:
Access this URL (../component/attachments/download/67)MDDlm[Vagon za prijevoz automobila]
Opširnije...
 
Teretni 4-osovinski plato vagon Rgns-z (K)

Vagon je namijenjen prvenstveno za prijevoz kontejnera, limenih ploča, polegnutih tereta, snopova cijevi, drvene građe, šipki, industrijski teških tereta (različiti industrijski strojevi, metalne konstrukcije, poljoprivredni strojevi i sl.).

Attachments:
Access this URL (../component/attachments/download/63)Rgns-z[Teretni 4-osovinski plato vagon]
Download this file (TSI certifikat.pdf)TSI certifikat[TSI certifikat za Rgns-z teretni vagon]
Opširnije...
 
Push-Pull vagon

Pet Push-pull vagona proizvedenih u TŽV Gredelju nastali su modernizacijom i rekonstrukcijom B vagona proizvedenih između 1964. i 1966. godine. Namijenjeni su za prigradski promet talijanskih željeznica FSE (Ferrovie del Sud – Est) i mogu biti uključeni u promet za brzine do 120 km/h.

Attachments:
Access this URL (../component/attachments/download/43)Push-Pull vagon[Push-Pull vagon]
Opširnije...
 
Vlak za balastiranje

Vlak za balastiranje namijenjen je za nanašanje ispitnih opterećenja na dionicu željezničke pruge koja se ispituje. Sposoban je opteretiti prugu s 230 kN po osovini s međusobnim razmakom točaka opterećenja od 1500 mm. Vlak sačinjavaju šest segmenata sa četiri osovine, opterećenih na bruto masu od 92 t.

Attachments:
Access this URL (../component/attachments/download/56)Vlak za balastiranje[Vlak za balastiranje]
Opširnije...
 


Proizvodni program

Katalog

Profil tvrtke

YoutubeFacebookLinkedinFeed